Nekaj osnovne literature na temo numerologije

By | 25. 3. 2021
literatura na temo numerologije

Svet okrog nas je neločljivo povezan s števili. Številke predstavljajo tudi čas. Merijo minute, ure, dneve, mesece in leta. Nekateri pravijo, da je v vesolju brezčasje. Zato se ne moremo vezati na določeno leto ali trenutke. Vseeno pa delujejo te energije prav tako, kot potujejo planeti in osončja, kot se giblje luna.

Prav gotovo ima tudi datum določenega obdobja velik pomen za stvari, ki se bodo takrat dogajale v povezavi z nami. Vsak dan, teden, mesec ali leto ima zato določene zakonitosti delovanja. Z znanjem, ki se ga priučujem in tudi z lastnimi pogledi na numerologijo, vam bom pomagala na poti skozi čas.

Najprej si bomo seveda zamislili, kako pomembno je naše ime. Spoznali bomo tudi lastnosti našega rojstnega števila. Izračunali si bomo bioritemsko število ter število leta.

A najprej je potrebno z numerologijo začeti pri nabiranju znanja

O numerologiji je napisano veliko priročnikov, ki so si med seboj zelo podobni in obenem tudi različni. Vsak avtor upošteva nekatere skupne zakonitosti, ki so se potrdile v dolgih časovnih obdobjih in seveda tudi določene informacije iz pisnih ali praktičnih virov.

Prav gotovo ima vsak svetovalec – numerolog tudi nekaj svojega, lasten pogled na določene številčne kombinacije in imena ali besede. Zato v mojih informacijah upoštevam tudi spoznanja drugih. Sama vnašam tudi moja lastna spoznanja in intuicijo. Velikokrat ugotavljam, da se moje razlage števil tudi ujemajo v praksi.

Življenje po numerološki spremembi

Z numerologijo sem se seznanila že pri prebiranju literature Nace Jermanj. Posebno mi je všeč njena knjiga Življenje po numerološki spremembi. Tudi sama sem namreč spoznala, kako intenzivno ta sprememba vpliva na življenjsko usodo.

Numerologija: Usoda v številkah

Pri prebiranju knjige Nevenke Kette Gabrovšek sem spoznala malce drugačen pristop do numerologije. Avtorica daje več poudarka številčnim kombinacijam in vplivu števil v nekem časovnem obdobju. Njene razlage so nekoliko drugačne od predhodne literature.

Mir v srcu

Tretji priročnik, ki mi je prav tako zelo pri srcu je knjiga “mojega numerologa” Dana Sovine z naslovom “MIR V SRCU”. Na podlagi vsebine te knjige sem ugotovila, zakaj so bile moje življenjske poti tako zapletene.

Kako vplivajo osebna števila

V zadnjem trenutku pa sem zasledila še eno čudovito in nekoliko drugačno knjigo, ki jo je napisala Cvetkovič Zorica in se glasi KAKO VPLIVAJO OSEBNA ŠTEVILA. Čeprav sem bila v življenju nekako skregana z matematiko in številkami, vem, da vse naše življenje krojijo prav številke. Prav tako pa se zavedam, da moramo v veliki meri poslušati tudi sebe in notranja sporočila.

Zato bom v opisu določenih številčnih kombinacij skušala najti tisto moje videnje, ki vam ga tudi posredujem.

Seveda ni nujno, da bo za vse sprejemljivo, kot se tudi razlikujejo različni priročniki. Predvsem bom v vsaki interpretaciji dala resnično velik pomen tudi vplivu imena in priimka, na katerega lahko vplivamo tudi sami.

Zato sem vam za numerološki izračun na voljo. Pošljite sms z vašimi podatki in vprašajte karkoli vas zanima za vas in za vaše bližnje.